TNPW1 11.12.2012

Konzultace k projektům proběhnou tento den na cvičení od 15.45, případně je možné domluvit se na náhradním termínu, či konzultovat formou e-mailu.