Na této stránce uvádím některé ze samostatně realizovaných projektů. Uvedené příklady byly zpracovány od prvotní fáze analýzy až po konečnou implementaci, testování a nasazení do produkčního prostředí.


IS/Web Czech Hospital Placements

www.chpprogram.com

Informační systém pro program stáží Czech Hospital Placements zajišťuje správu veškeré agendy tohoto programu. Celý systém je navržen a realizován přesně podle specifických potřeb podnikatelského plánu. Systém automatizuje základní úlohy, jako je registrace na stáž, alokace studentů na nemocniční oddělení, tvorba harmonogramu, poskytování studijní podpory, evidence mentoringu a vyhodnocování průběhu stáží. Vedle těchto úloh systém umí získávat cenné informace ze vstupů, na základě kterých lze relevantně rozhodovat po stránce marketingu. Systém v provozu již několik let a po tuto dobu byl neustále upravován. V portfoliu samostatných projektů se jedná o jeden z nejkomplexnějších a nejrobustnějších.

 


IS/Web EUMPS

www.eumps.eu

Informační systém EUMPS (EUropean Music Project for Schools) vytváří jednotné mezinárodní prostředí, ve kterém spolupracují učitelé, studenti, vedoucí a další účastníci projektu. IS dovoluje evidovat uživatele z různých škol a zemí, organizovat výjezdní akce, sdílet materiály, vyhodnocovat průběh dotazníky a podobně. Nese v sobě veškeré potřebné organizační úlohy. IS zároveň slouží jako publikační nástroj, který informuje bližší i širší okolí o aktuálním dění. Informační systém byl vytvořen přesně na míru zadavatele a již několik let úspěšně funguje.

 


IS/Web NN-Rent

Informační systém NN Rent automatizuje a podporuje procesy půjčovny nářadí. Jedná se opět o systém napsaný na míru zákazníkovi se specifickým byznysem. IS poskytuje evidenci nářadí, zákazníků, prodejného příslušenství, nebo alokaci nářadí. Systém umí specifickým způsobem řešit individuální podmínky zákazníků. V současné době je systém otestovaný a provozuschopný.

  


IS/Web Česká Orffova Společnost

http://orff.cz

Informační systém vytváří prostředí pro společnost, ve kterém mohou jednotliví členové komunikovat, sdílet materiály, publikovat obsah na webovém frontendu. Systém automatizuje vypisování výukových kurzů jednotlivými lektory, kterým dále pomáhá s další evidencí přihlášených zájemců a pomáhá také při následné správě plateb. Informační systém je dalším, který byl vytvářen přesně na míru klientovi tak, aby reflektoval specifické potřeby tohoto zájmového sdružení. 


Další projekty

Mimo větších a středně rozsáhlých informačních systémů, vždy vyvíjených podle individuálních specifických potřeb na míru zadavateli tvoří portfolio i jednodušší weby/webové aplikace, pro ukázku uvádím: