Implementace mechanismu správy uživatelů a rolí, autentifikace uživatele, provázání s MVC aplikací.