ASP.net MVC Tutoriály

ASP.net MVC tutoriály

ASP.net MVC tutoriály

Na této stránce najdete odkazy na videotutoriály zabývající se technologií ASP.NET MVC. Videotutoriály jsou koncipovány pro začátečníky na této platformě, nicméně předpokládá se znalost objektově orientovaného programování, HTML a CSS. Zdrojové kódy k ukázkám jsou k dispozici v sekci downloads.

 

1 - Úvod do jazyka C# a Visual Studia 2013

Základní informace o jazyku C#, jeho vlastnostech. Na příkladu konzolové aplikace jsou tyto vlastnosti demonstrovány a vysvětleny.

http://youtu.be/9h8GhZ0KLnc  

2 - Úvod do ASP.net MVC

Úvodní tutoriál k ASP.net MVC. Ukazuje základní rysy MVC architektury.

http://youtu.be/sHETwvO0yhk

3 - Základní postupy v ASP.net MVC

Předávání dat z controlleru do pohledu, obecné a silně typové pohledy, Razor syntaxe, šablony

http://youtu.be/NcH2aE3kN-0

4 - Formuláře

Základní principy formulářů, práce s daty z formuláře, obecné formuláře, formuláře vázané na model, validace na straně serveru, na straně klienta

https://youtu.be/Mq5LQbzV-JI

5 - Přístup k datům

Tvorba datové vrstvy aplikace, přístup pomocí primitivních ADO.NET tříd, objektově relační mapování NHibernate

https://youtu.be/KFpVxndVEh0

6 - Uživatelé a role

Implementace řízení uživatelských účtů a rolí, tvorba datového modelu, implementace příslušných datových operací, integrace do MVC aplikace

https://youtu.be/b2gm_26pyOs

7 - Oblasti, přístup k datům 2

Vysvětlení a implementace oblasti (area) MVC aplikace, vyhledávání, stránkování, dotazy na vlastnosti vnořených objektů

https://youtu.be/oYYz6RDrhBM

8 - AJAX

Vysvětlení pojmu AJAX, příklady na obecném jQuery AJAX dotazu, nativní asp.net MVC AJAX - mvc helpery, jQuery UI - autocomplete (integrace s asp.net MVC)

https://youtu.be/LGa8ruYyO7w