ASP.NET tutoriály

ASP:NET videotutoriály

ASP.NET video tutoriály


Videotutoriály asp.net byly vytvořeny výhradně jako doprovodný materiál pro účely předmětů DBS2 a TNPW2. Smyslem videotutoriálů je poskytnou studentům doplňkový snadno pochopitelný materiál, který jim pomůže při řešení základních programátorských úloh. Videotutoriály samotné nelze chápat jako jediný postačující materiál pro absolvování některého z předmětů. Videotutoriály jsou určené pro začátečníky, kteří nemají s technologií asp.net zkušenosti.

Tutoriály předpokládají základní znalost objektově orientovaného návrhu a objektově orientovaného programování. MS Visual Studio 2008 lze získat zdarma díky MSDNAA programu, více v sekci TNPW2 (odstavec Doporučení)

Formát videa: AVI, DivX6, mp3.

 

video icon

1. Úvod do jazyka C#

Tento úvodní díl se zaměřuje na základy jazyka C#. Tutoriál předvádí základní konstrukce jazyka jako je třída, rozhraní, metody, vlastnosti. V tutoriálu je taktéž demonstrována dědičnost. Vše na praktických příkladech v rámci konzolové aplikace (která je pro tyto účely, díky minimu obslužného kódu, nejlepší). Závěr tutoriálu je věnován debugování, sledování proměnných v čase běhu programu a zasahům do chodu programu pomocí immediate window. Cílem tutoriálu je zasvětit do základů jazyka C#.

Velikost: 48 MB Délka: 1h 20m

video icon

2. Úvod do techologie ASP.NET

V tutoriálu jsou představeny základní principy fungování ASP.NET. V tutoriálu je probíráno založení nového projektu, koncepce aspx stránky a code-behind souboru. Je vysvětlen událostní model asp.net aplikace. V tutoriálu je vytvořena jednoduchá stránka se základními serverovými komponentami a je vysvětlená práce s těmito komponentami. Cílem tutoriálu je představit základní principy ASP.NET a několik vybraných primitivních serverových komponent.

Velikost: 36 MB Délka: 53m

video icon

3. Přístup k datům

Cílem je představit možnosti přístupu k datům, konkrétně relační databázi MS SQL Server. Tutoriál ukazuje základní konfiguraci webové aplikace pro přístup k datům. Představeny jsou též základní třídy sloužící ke komunikaci s sql serverem. Je zde nastíněna architektura DAO (data access object) tříd, které slouží k objektové persistenci.

Velikost: 61 MB Délka: 1h 41m

video icon

4. Přístup k datům II

Videotutoriál navazuje na předešlý. Ukazuje použití komponent pro zobrazování dat např GridView, které je věnována velká část tutoriálu. Je zde vysvětleno, jakým způsobem GV funguje, jak komponentu přizpůsobit. Tutoriál taktéž představuje zdroje dat. Další část tutoriálu je věnována furmulářovým prvkům a validátorům.

Velikost: 50 MB Délka: 1h 21m

video icon

5. Master Pages

Tento tutoriál popisuje koncept master pages, které slouží jako šablony pro klasické aspx stránky. Tutoriál popisuje postup tvorby master page, stejně jako její použití v klasické aspx stránce. Nechybí zde popis postupu, jak s master page komunikovat. Dále jsou v tutoriálu vysvětleny způsoby předávání proměnných mezi stránkami.

Velikost: 31 MB Délka: 1h

video icon

6. Uživatelé a role

Cílem tutoriálu je představit architekturu uživatelských účtů a rolí v asp.net. V rámci tutoriálu je implementován uživatelský zprostředkovatel uživatelských účtů a rolí. Je vysvětlen postup, jak tyto zprostředkovatele konfigurovat a implementovat. Dále jsou v tutoriálu představeny serverové komponenty, které se zprostředkovateli členství a rolí spolupracují.

Velikost: 19,5 MB Délka: 40m